Timi Ma Bhanda

0
Your rating: None
Artist: 
Sugam Pokhrel
Album: 
Confuse

Timi ma bhanda kosaun tada chhau
Timro maya sangai ma sanga chha
Bhawana ma khelne na gara – 2

Timi ma bhanda kosaun tada chhau
Timro maya sangai ma sanga chha
Bhawana ma khelne na gara – 2

Timi sanga na hunda sanche ko maya
Sabai saamu lukaun kahan kahan
Aafnai dhadkan lai chhami hera – 2

Timi sanga khelda ganse ko bhaka
Eaklai kati gungunau ne hola
Bholi bheta hola na hola – 2
Bhawana ma khelne na gara
Aafnai dhadkan lai chhami hera
Bholi bheta hola na hola